26/07/2013

Τὸ δολερὸν εἴδωλον


Ō Veneris vīs maxima, quae incautae mihi rēpis
      inter somnia sīc exagitāns animum,
Vt pressum videar Cērinthum prōpudiōsē
      admodum habēre et edax bāsia multa dare.
Ecce autem illūsōria nescio quae simulācra
        iam mentem capiunt et vigilans cupiō.
Sed vacuīs dēlīrāmentīs falsa subinde
        sum mendācī hominī crēdita nōn meritō.