05/02/2011

Πολύπτωτον

Κλεοβούλου μὲν ἔγωγ' ἐρέω,
Κλεοβούλῳ δ' ἐπιμαίνομαι,
Κλεόβουλον δὲ διοσκέω.
Cerinthi amore ego depereo,
Cerintho amentem me delecto,
Cerinthum ardenter mihi desidero.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire