19/11/2011

Γλυκὺς ἵμερος


Improbus ille puer mihi sīc praecordia cīvit,
     ut repuellascens dulcia nunc cupiam.
Nōlī spernere pignora dulcia, perfide, nunc iam,
     dōnec abest animī cānitiēs pavida.

                                       

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire