08/06/2014

Ὁ διάπυρος ὕπνος

Cērinthus princeps mihi dulcēs concipit ignēs
      noctēs atque diēs: dēs tua lābra meīs.
Mē miseram! quārē, cum flāgrantissima iungis
     oscula, dē somnō cōgor abīre meō?
Vae! Flāgrantia mentis me tōtam capit ista!
      Dūrus amor flammam spargit in aequum animum! 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire